Pismo zdravstvenim radnicima u vezi sa novim upozorenjima o mogućoj pojavi serotoninskog sindroma

Kompanija Janssen Cilag Kft, nosilac dozvola za lekove Fentanyl (fentanil) i Durogesic® (fentanil) u R. Srbiji, u saradnji sa Agencijom za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS) želi da Vas upozori na mogućnost pojave serotoninskog sindroma u slučajevima kada se serotonergički lekovi primenjuju istovremeno sa lekovima koji kao aktivnu supstancu sadrže FENTANIL, uključujući lekove Fentanyl i Durogesic®.

Serotoninski sindrom je potencijalno životno ugrožavajuće stanje. Savetuje se oprez kada se lekovi Fentanyl i Durogesic® primenjuju istovremeno sa lekovima koji utiču na serotonergički neurotransmiterski sistem.
U slučaju sumnje na serotoninski sindrom potrebno je što pre obustaviti terapiju lekovima Fentanyl ili Durogesic®.

Tekst pisma zdravstvenim radnicima možete pogledati ovde .