Obaveštenje o meri povlačenja sa tržišta medicinskih sredstava

Proizvođač MEDTRONIC INC. 710 Medtronic Parkway N.E., Minneapolis, USA izdao je Obaveštenje o meri povlačenja sa tržišta medicinskih sredstava:

 • 3717000 – 2-delna instrument kaseta,
 • 3717006 – 2-delna instrument kaseta sa podlogom,
 • 3747108 – Sykes kaseta za instrumente za podizanje obrva 3,
 • 722301 – WIET KASETA ZA KOMPLET ZA HRONIČNO UHO,
 • 3717026 – KASETA ZA KOMPLET ZA OTOLOGIJU,
 • 3717001 – 3-DELNA KASETA (METAL& RADEL),
 • 960-811 – Framelock set/komplet instrumenata (sadrži Framelock kasetu (960374) na čijem poklopcu stoji oznaka komplet #960-811),
 • 960374 – Framelock kaseta (poklopac sa oznakom komplet #960-811),
 • 9731372XOM1 – Pasivni ORL komplet instrumenata (sadrži LandmarkX kasetu 960-619),
 • 960-619 – LandmarkX kaseta,
 • MCOH0SC – Otološka plastična kaseta za instrumente,
 • MCO649SC – Kaseta za instrumente za srednje uho,
 • MCOS10SC – Instrument Tray 2 Level,
 • MCLS28 – MF Sataloff kaseta za komplet instrumenata,
 • MCLS37 -Sataloff kaseta za komplet instrumenata,
 • 3319005 – Powerforma kaseta za borere,

upisanih u Registar medicinskih sredstava u okviru izdatog Rešenja za:

Cranial Instrument Set Combo Model: 9730552 – Instrumenati za navigacione operacije na lobanji, aktivni ili pasivni, set.
Detaljnije