Pismo zdravstvenim radnicima o novim bezbednosnim informacijama od značaja za terapijsku primenu leka MabThera (rituksimab)

Kompanija Roche d.o.o. u saradnji sa Agencijom za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS) uputila je pismo zdravstvenim radnicima o novim bezbednosnim informacijama od značaja za terapijsku primenu leka MabThera (rituksimab).
Sažetak:

  • Testiranje na virus hepatitisa B (HBV) mora se sprovesti kod svih pacijenata pre početka terapije rituksimabom.
  • Pacijenti sa aktivnim hepatitisom B se ne smeju lečiti rituksimabom.
  • Pacijenti sa pozitivnim serološkim nalazima na hepatitis B (bez aktivne bolesti) zahtevaju mišljenje specijaliste za bolesti jetre pre početka terapije. Ove pacijente treba redovno pratiti i lečiti u skladu sa lokalnim medicinskim standardima, kako bi se sprečila reaktivacija HBV-a.
  • Pismo zdravstvenim radnicima možete pogledati ovde.

    Podsećamo da zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na lek Nacionalnom centru za farmakovigilancu ALIMS-a. Obrazac i postupak prijavljivanja možete pronaći u funkcionalnoj oblasti “Farmakovigilanca/Prijavljivanje neželjenih reakcija na lekove“.