Pismo zdravstvenim radnicima o potrebi za testiranjem na virus hepatitisa B kod svih pacijenata pre početka terapije lekom MabThera (rituksimab)

Kompanija Roche d.o.o. u saradnji sa Agencijom za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS) uputila je pismo zdravstvenim radnicima o novim bezbednosnim informacijama od značaja za terapijsku primenu leka MabThera (rituksimab).

Sažetak:
• Testiranje na virus hepatitisa B (HBV) mora se sprovesti kod svih pacijenata pre početka terapije rituksimabom.

• Pacijenti sa aktivnim hepatitisom B se ne smeju lečiti rituksimabom.

• Pacijenti sa pozitivnim serološkim nalazima na hepatitis B (bez aktivne bolesti) zahtevaju mišljenje specijaliste za bolesti jetre pre početka terapije. Ove pacijente treba redovno pratiti i lečiti u skladu sa lokalnim medicinskim standardima, kako bi se sprečila reaktivacija HBV-a.

Pismo zdravstvenim radnicima možete pogledati ovde.

Podsećamo da zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na lek Nacionalnom centru za farmakovigilancu ALIMS-a. Obrazac i postupak prijavljivanja možete pronaći u funkcionalnoj oblasti „Farmakovigilanca-Prijavljivanje neženjenih reakcija na lekove“.