Uspešno održan 9-ti tradicionalni simpozijum Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije

U Vršcu, u Kongresno-muzičkoj dvorani Centra Millennium AD. je od 15-16. novembra održan 9-ti tradicionalni godišnji Simpozijum Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS) i Grupacije domaćih proizvođača lekova. Ove godine, skup je nosio naziv „Istraživanja u oblasti lekova i medicinskih sredstava i umrežavanje“, i na jednom mestu je okupio stručnjake uključene u proces kliničkih ispitivanja lekova i medicinskih sredstava, nosioce dozvola za stavljanje leka u promet, predstavnike regulatornih tela iz Srbije, Crne Gore, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, kao i predstavnike univerziteta, tako da je ukupan broj učesnika bio skoro 250.
Ministarstvo zdravlja je, pored pokroviteljstva, kao i do sada, uzelo aktivno učešće u realizaciji skupa, a dodatnu podršku su pružili Udruženje za unapređivanje kliničkih ispitivanja – KLINIS i Udruženje proizvođača inovativnih lekova – INOVIA.
Osnovna tema ovogodišnjeg simpozijuma su bila klinička ispitivanja lekova i medicinskih sredstava. Veliki broj eminentnih predavača iz Srbije i 12 zemalja Evrope, od Irske do Turske su pokrili sve aspekte ove oblasti, ali i teme studija bioekvivalencije, novih aspekata praćenja neželjenih reakcija na lekove i medicinska sredstva u Srbiji i Evropi, umrežavanja i praktičnih aspekata elektronskog poslovanja u oblasti farmacije, proceni pretkliničke i kliničke dokumentacije u procesu izdavanja dozvole za lek, ekskluzivnosti podataka i drugih. DETALjNIJE