Imenovanje Spec.dr.med. Saše Jaćovića za direktora

Spec.dr.med. Saša Jaćović je na sednici Vlade Republike Srbije održane 14. novembra imenovan za direktora Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS). Dr. Jaćović je imenovan na osnovu konkursa objavljenog 30. septembra i pre odluke Vlade je već dobio jednoglasnu podršku Upravnog odbora ALIMS i sindikata ALIMS. Dr. Jaćović je od aprila ove godine bio na mestu vršioca dužnosti direktora ALIMS i u tom periodu je ostvaren značajan napredak u obavljanju poslova ALIMS, pre svega u vidu skraćivanja rokova za registraciju inovativnih i generičkih lekova, povećanju broja odobrenih kliničkih ispitivanja i kontrola kliničkih ispitivanja, kontrole kvaliteta lekova, registraciji medicinskih sredstava i drugo. Pokrenute su važne inicijative u međunarodnoj saradnji ALIMS pre svega sa Ruskom federacijom, Italijom, Kanadom, Savetom Evrope, Svetskom zdravstvenom organizacijom i mnogim drugim. Sva ova unapređenja i razvoj imaju za cilj obezbeđivanje dodatne koristi za pacijente kako bi im blagovremeno bili dostupni kvalitetni, efikasni i pre svega bezbedni lekovi i medicinska sredstva.

Dr. Jaćović ima odlične rezultate kao menadžer u oblasti farmacije sa preko 15 godina radnog iskustva u radu na različitim poslovima vezanim za lekove, kao i rukovođenju i organizacijom posla i ljudi i pored specijalizacije iz interne medicine je završio veliki broj drugih edukacija na temu zdravstvene struke i upravljanja. Oženjen je i ima ćerku.