Pismo zdravstvenim radnicima o prijavljenim slučajevima nekrotizirajućeg fascitisa pri primeni leka Avastin® (bevacizumab)

U funkcionalnoj celini Informacije – Zdravstveni radnici objavljeno je Pismo zdravstvenim radnicima o prijavljenim slučajevima nekrotizirajućeg fascitisa pri primeni leka Avastin® (bevacizumab)

Objavljeno u kategoriji: Vesti