Pismo zdravstvenim radnicima o prijavljenim slučajevima nekrotizirajućeg fascitisa pri primeni leka Avastin® (bevacizumab)

Kompanija Roche d.o.o. u saradnji sa Agencijom za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS) ovim putem želi da Vas obavesti o sledećoj informaciji u vezi sa bezbednosnim aspektom primene leka Avastin® (bevacizumab):

  • Nekrotizirajući fascitis, uključujući i slučajeve sa smrtnim ishodom, prijavljen je kod pacijenata koji su primali lek Avastin® kako u kliničkim studijama tako i u postmarketinškom periodu.
  • Odmah po postavljanju dijagnoze nekrotizirajućeg fascitisa, preporučuje se prekid terapije lekom Avastin® i započinjanje adekvatne terapije nastalog stanja.

Tekst Pisma zdravstvenim radnicima možete pogledati ovde .