Pismo zdravstvenim radnicima o novim ograničenjima u primeni leka Bivalos® (stroncijum-ranelat) u skladu sa novim podacima o povećanom riziku od pojave infarkta miokarda

Predstavništvo Les Laboratoires Servier u saradnji sa Agencijom sa lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS) uputilo je pismo zdravstvenim radnicima o ograničenju indikacije, novim kontraindikacijama i merama opreza vezanim za primenu leka Bivalos® (stroncijum-ranelat). Cilj ovih mera jeste smanjenje rizika od pojave kardioloških neželjenih dejstava, uključujući infarkt miokarda, koja su primećena u skorašnjoj rutinskoj analizi bezbednosnih podataka prikupljenih kod pacijenata koji su uzimali lek Bivalos®.

Tekst Pisma zdravstvenim radnicima možete pogledati ovde .