Kratkodelujući beta-agonisti: ograničenje primene u opstetričkim indikacijama

Nosioci dozvola za lekove Partusisten® (fenoterol), koncentrat za rastvor za infuziju, 0.5 mg/10 ml i tableta, 5 mg – Boehringer Ingelheim Serbia d.o.o Beograd i Gynipral® (heksoprenalin), tableta, 0.5 mg – Alkaloid d.o.o. Beograd, u saradnji sa Agencijom za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS), obaveštaju zdravstvene radnike o važnoj restrikciji u vezi sa terapijskom primenom kratkodelujućih beta-agonista (fenoterol, heksoprenalin, terbutalin, salbutamol, ritodrin i izoksuprin) u opstetričkim indikacijama detaljnije …
Pismo zdravstvenim radnicima možete pogledati ovde.