Simpozijum “Istraživanja u oblasti lekova i medicinskih sredstava i umrežavanje”, Vršac, 15.-16. novembar 2013. DRUGO OBAVEŠTENjE

DRUGO OBAVEŠTENjE i PROGRAM
Nastavljajući tradiciju organizovanja stručnih skupova na teme iz svog delokruga, Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS) zajedno sa Grupacijom domaćih proizvođača lekova, organizuje svoj deveti po redu godišnji simpozijum pod nazivom “Istraživanja u oblasti lekova i medicinskih sredstava i umrežavanje”. Skup će se održati u Vršcu 15.–16. novembra 2013. godine u Kongresno-muzičkoj dvorani Centra Millennium AD. Kao i prethodnih godina, Ministarstvo zdravlja će biti pokrovitelj i učestvovati u skupu, a dodatnu podršku će pružiti Udruženje za unapređivanje kliničkih ispitivanja – KLINIS i Udruženje proizvođača inovativnih lekova – INOVIA.
Simpozijum je namenjen stručnjacima uključenim u proces kliničkih ispitivanja lekova i medicinskih sredstava, nosiocima dozvole za stavljanje leka u promet, nosiocima upisa u Registar medicinskih sredstava i predstavnicima regulatornih tela i univerziteta.
Ovde možete preuzeti PROGRAM simpozijuma.