Novi predsednik i članovi Upravnog odbora ALIMS-a

Vlada Republike Srbije je Rešenjima od 14.10.2013. godine razrešila dužnosti dosadašnjeg predsednika i članove Upravnog odbora i imenovala novog predsednika i članove Upravnog odbora.
Imena predsednika i članova možete pogledati na strani O Agenciji / Organizacija i resursi