Uspešno održana međunarodna konfenercija “Prva QP konferencija: Kako odgovoriti QP izazovima u zemljama jugoistočne Evrope”

U periodu 03.-04.10.2013. u Danubia Park Hotel, Srebrno jezero, Veliko Gradište i u organizaciji Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije je održana prva godišnja QP konfenercija, pod naslovom “Kako odgovoriti QP izazovima u zemljama jugoistočne Evrope”. Cilj konferencije je bio da se obeleži ogroman napredak koji je napravljen u pogledu unapređenja farmaceutskog a samim tim i zdravstvenog sistema u Srbiji uvođenjem standarda u oblast puštanje leka u promet u farmaceutskoj industriji u pogledu kvalifikovanih odnosno odgovornih osoba koje obavljaju taj težak i specifičan posao (Qualified Person ili QP). Tako je na Farmaceustkom fakultetu Univerziteta u Beogradu uvedena specijalizacija iz ove oblasti, čime je dat dodatan podstrek stručnjacima koji će se edukovati za ove poslove na najbolji način i na najboljem mestu, i steći neophodnu kompetentnost i sveobuhvatnost znanja koje ne podrazumeva samo jednu ili par oblasti, već uvid i razumevanje farmaceutske nauke u celini. Skup je okupio sve zainteresovane predstavnike farmaceutske industrije i eminentne predavače i učesnike i to ne samo iz zemalja okruženja čime je ostvarena prilika za otvoren dijalog, neophodno umrežavanje i još bližu kooperaciju.