Javni konkurs za imenovanje direktora Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije

Upravni odbor Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije na svojoj 49. sednici održanoj 26.9.2013. godine doneo je odluku kojom je pokrenut postupak za izbor direktora Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije. Javni konkurs objavljen je u dnevnom listu „Politika“ dana 30.09.2013. godine i u „Sl. glasniku RS“ br. 86/13 od 30.09.2013. godine.
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana oglašavanja konkursa u „Sl. glasniku RS“. Javni konkurs možete preuzeti OVDE .