Tolperison: Ograničenje indikacionog područja i rizik od reakcija preosetljivosti

Predstavništvo Richter Gedeon Nyrt, nosilac dozvole za lek Mydocalm® (tolperison), film tableta, 150 mg, u saradnji sa Agencijom za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS), obaveštava zdravstvene radnike o suženju indikacija i riziku od reakcija preosetljivosti pri primeni tolperisona.

Preporuke za zdravstvene radnike:

• Oralnu primenu tolperisona ograničiti samo na tretman spasticiteta nakon moždanog udara kod odraslih. Tolperison ne treba da se propisuje za druge indikacije.
• Injekcioni oblik tolperisona ne treba više da se upotrebljava.
• Potrebno je informisati pacijente o mogućim reakcijama preosetljivosti prilokom primene tolperisona. Ukoliko se pojave simptomi preosetljivosti, primenu tolperisona treba odmah obustaviti.

Pismo zdravstvenim radnicima možete pogledati ovde.

Podsećamo da zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na lek Nacionalnom centru za farmakovigilancu ALIMS-a, u skladu sa Zakonom o lekovima i medicinskim sredstvima i Pravilnikom o načinu prijavljivanja, prikupljanja i praćenja neželjenih reakcija na lekove. Obrazac i postupak prijavljivanja možete pronaći u funkcionalnoj oblasti „Farmakovigilanca-Prijavljivanje neženjenih reakcija na lekove“.