Pismo zdravstvenim radnicima u vezi sa suženjem indikacija za lek Yaz® (drospirenon/etinilestradiol), film tableta, 3 mg/0,02 mg

Kompanija Bayer d.o.o. nosilac dozvole za lek Yaz® (drospirenon/etinilestradiol), film tableta, 3 mg/0,02 mg, u saradnji sa Agencijom za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS), obaveštava zdravstvene radnike o suženju indikacija za primenu leka Yaz®.
Tokom procesa obnove dozvole za lek Yaz® u R. Srbiji (rešenje od 11.07.2013), indikacije za primenu leka Yaz® usklađene su sa važećom indikacijom za ovaj lek u Evrospkoj uniji, tako da je jedina odobrena indikacija „oralna kontracepcija“.

Tekst Pisma zdravstvenim radnicima možete pogledati ovde.