Simpozijum “Istraživanja u oblasti lekova i medicinskih sredstava i umrežavanje”, Vršac, 15-16. novembar 2013.

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS) i Grupacija domaćih proizvođača lekova, pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Republike Srbije, organizuju simpozijum “Istraživanja u oblasti lekova i medicinskih sredstava i umrežavanje”, u Vršcu 15 – 16. novembra 2013. godine u Kongresno-muzičkoj dvorani Centra Millennium AD. Skup se održava uz podršku Udruženja za unapređivanje kliničkih ispitivanja – KLINIS i Udruženja proizvođača inovativnih lekova – INOVIA.

Simpozijum je namenjen stručnjacima uključenim u proces kliničkih ispitivanja lekova i medicinskih sredstava, nosiocima dozvole za stavljanje leka u promet, nosiocima upisa u Registar medicinskih sredstava i predstavnicima regulatornih tela i univerziteta.

Teme simpozijuma će biti nova EU regulativa u oblasti kliničkih ispitivanja, uloga Ministarstva zdravlja i ALIMS u oblasti kliničkih ispitivanja, studije bioekvivalencije, novi aspekti farmakovigilance u Srbiji i Evropi, etički aspekti i kontrola kliničkih ispitivanja, umrežavanje i praktični aspekti elektronskog poslovanja ALIMS-a, primena eCTD-a i eTMF-a, procena pretkliničke i kliničke dokumentacije u procesu izdavanja dozvole za lek, vigilanca i klinička ispitivanja medicinskih sredstava, i druge.

Molimo vas da se za sve informacije o prijavi učešća obratite tehničkom organizatoru simpozijuma: Centar Millennium AD (detaljnije)

Centar Millennium AD
Turistička agencija “Millennium Travel”
Omladinski trg 17, 26300 Vršac
Telefoni:
013/800 307 Jelena Karčakovski, Lana Milovanović
013/800 336 Vladan Majstorović
Faks: 013/800 316
e-mail: millenniumt@hemo.net
www.millennium.rs

Objavljeno u kategoriji: Vesti