Obaveštenje o meri povlačenja sa tržišta medicinskog sredstva INCISE DRAPE 56X80 – Hirurška prekrivka

Proizvođač Medos Molnlycke Health Care AB, Box 13080, SE-402 52 Goteborg, Švedska izdao je Obaveštenje o meri povlačenja sa tržišta medicinskog sredstva INCISE DRAPE 56X80 – Hirurška prekrivka, sledećih serijskih brojeva: 12151579;12391638.

Proizvođač je, nakon žalbi korisnika, utvrdio da sterilnost proizvoda INCISE DRAPE 56X80 može biti narušena usled defekta zaptivke na spoljnjem pakovanju. Kao bezbednosno korektivnu meru na terenu, Proizvođač se odlučio na povlačenje medicinskog sredstva sa tržišta.

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije je za proizvod Barrier steril drape Tip: Split sheet, Adhesive op sheet, Adhesive towel, Utility, Aperture, Angiography, Thoracic, Lower vascular, Laparascopy, Ophthalmic, Extremity, Hand/Foot, Mayo stand cover, Table cover, OP-tape, Incise film – Hirurška prekrivka, proizvođača Medos Molnlycke Health Care AB, Box 13080, SE-402 52 Goteborg, Švedska izdala Obnovu dozvole za stavljanje u promet medicinskog sredstva br. 04-920/08 od 02.20.2008. godine, sa rokom važenja do 28.06.2013. godine, kojoj je novim Zakonom o lekovima i medicinskim sredstvima produžen rok važenja za devedeset dana, odnosno, koja važi do 26.09.2013. godine. Obnove dozvole za stavljanje u promet medicinskog sredstva je preduzeće Euro Medico Trade d.o.o., Koste Vojinovića 2, Beograd.

Pismo obaveštenja proizvođača o dobrovoljnom povlačenju sa tržišta medicinskog sredstva Barrier steril drape Tip: Split sheet, Adhesive op sheet, Adhesive towel, Utility, Aperture, Angiography, Thoracic, Lower vascular, Laparascopy, Ophthalmic, Extremity, Hand/Foot, Mayo stand cover, Table cover, OP-tape, Incise film – Hirurška prekrivka, možete pregledati OVDE.