Novi obrasci za podnošenje Zahteva za kategorizaciju leka / medicinskog sredstva

Novi obrasci za podnošenje Zahteva za kategorizaciju leka (Obrazac 1 (RGP P 80) i Zahteva za kategorizaciju medicinskog sredstva (Obrazac 2 (RGP P 80) postavljeni su na sajtu Agencije u funkcionalnoj oblasti Regulativa/Humani lekovi/Obrasci,
Regulativa/Veterinarski lekovi/Obrasci i Regulativa/Medicinska sredstva/Obrasci.

Mole se klijenti da ubuduće zahtev za kategorizaciju leka podnose na ovim obrascima, a ne na obrascima za stručna mišljenja.

Osim navedenih obrazaca, izvršeno je označavanje i obrazaca:

  1. Zahteva za dobijanje odobrenja za upotrebu promotivnog materijala za lek – Obrazac 1 (RGP P 22)
  2. Zahteva za dobijanje odobrenja za upotrebu promotivnog materijala za medicinsko sredstvo – Obrazac 2 (RGP P 22)
  3. Obrasca za dopunu dokumentacije – Obrazac 1 (PUS P 10) i
  4. Zahteva za obustavljanje postupka – Obrazac 2 (PUS P 10)

Preporučuje se klijentima da prilikom podnošenja bilo koje vrste zahteva Agenciji, uvek koriste obrasce sa sajta Agencije, koji su ažurni u vreme podnošenja zahteva/dokumentacije.