Novi obrazac za prijavu varijacije

Novi obrazac za prijavu varijacije, odnosno zahtev za odobrenje varijacije postavljen je u funkcionalnoj oblasti Regulativa/Humani lekovi/Obrasci (za humane lekove) i u oblasti Regulativa/Veterinarski lekovi/Obrasci (za veterinarske lekove).
Molimo Vas da prilikom predaje zahteva i dokumentacije od 11.06.2013. godine, u skladu sa pravilnikom o uslovima, sadržaju dokumentacije i načinu odobrenja izmene ili dopune dozvole za stavljanje leka u promet (“Službeni glasnik RS”, br. 30/2012 od 10.4.2012.) popunjavate NOVI ZAHTEV.
Uputstvo za popunjavanje obrasca za prijavu varijacija možete preuzeti OVDE ili na strani Regulativa/Humani lekovi ili Veterinarski lekovi/Uputstva