Važno obaveštenje o medicinskom sredstvu Automated Hematology Analayzer, Tip: XP-300

Proizvođač Sysmex Corporation, 1-5-1 Wakinohama-Kaigandori, Chuo-ku, Kobe 651-0073, Kobe, Japan, izdao je Važno obaveštenje o medicinskom sredstvu:

  • Automated Hematology Analayzer, Tip: XP-300; – Analizator, hematološki .

(Serijski brojevi: A1001 – A2103)

Kompanija “SYSMEX” je izdala Bezbednosno korektivnu meru na terenu kojom bi želela da obavesti korisnike navedenog medicinskog sredstva da postoji mogući rizik od narušavanja zdravlja pacijentata zbog numerički netačno štampanih rezultata/podataka kod “HR” serije analizatora, a prilikom štampanja sa ugrađenog štampača. Kompanija “SYSMEX” je obaveštena da povremeno, na određenim odštampanim rezultatima/podacima, nedostaje decimalni zarez. Nakon sprovedenog internog istraživanja utvrđeno je da postoji mogućnost da bude izostavljen jedan slovni znak, što može biti ili broj ili cifra ili deo grafikona, kao i decimalni zarez u rezultatima analize ili u broju uzoraka koji se štampa sa ugrađenog štampača. Sa druge strane, ovaj problem HE POSTOJI kod podataka koji su prikazani na LCD monitoru i koji se prenose na centralni računar, što znači da su podaci prikazani monitoru, tačni.
Detaljnije o ovom obaveštenju

Pismo važnog obaveštenja proizvođača o medicinskom sredstvu Automated Hematology Analayzer, Tip: XP-300; – Analizator, hematološki, možete pregledati OVDE.