Važno obaveštenje o medicinskom sredstvu Еxtended Life Transfer Set

Proizvođač Baxter Healthcare Corporation Renal Division, 1620 Waukegan Road MoGaw Park, IL 60085, SAD, izdao je Važno obaveštenje o medicinskom sredstvu:

  • Extended Life Transfer Set – Transfer set za peritonealnu dijalizu, ekstenzivni

sledećih brojeva modela: 5C4160; 5C4449; 5C4482; R5C4482; R5C4482E; R5C4325; R5C4326; 5C4483; R5C4483 i R5C4484.

Proizvođač se odlučio na bezbednosno korektivnu meru kojom izdaje Važno obaveštenje o medicinskom sredstvu, koje se tiče obeležavanja medicinskog sredstva, kao ažuriranja uputstva za upotrebu istog. Izmenom uputstva proizvođač je odlučio da naglasi važnost korišćenja pravih hemijskih agenasa za konektore Transfer seta, kao i važnost nekorišćenja preterane sile prilikom rada sa mehanizmom Transfer Seta tokom procesa peritonealne dijalize. Ove informacije su značajne i za samog pacijenta, koji nema pristup Uputstvu za upotrebu.

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije je za proizvod Extended Life Transfer Set – Transfer set za peritonealnu dijalizu, ekstenzivni proizvođača Baxter Healthcare Corporation Renal Division, 1620 Waukegan Road MoGaw Park, IL 60085, SAD, izdala Dozvolu o stavljanju u promet medicinskih sredstava br. 04-1109/09 od 24.12.2009. godine, sa rokom važenja do 10.12.2014. godine. Nosilac Dozvole za stavljanje u promet medicinskih sredstava je preduzeće Diacell d.o.o., Ilije Garašanina 23, Beograd.

Pismo važnog obaveštenja proizvođača o medicinskom sredstvu Extended Life Transfer Set – Transfer set za peritonealnu dijalizu, ekstenzivni, možete pregledati OVDE.