Važno obaveštenje o medicinskom sredstvu ADVIA Chemistry Liquid Specific Protein (LSP CAL) Calibrator

Proizvođač SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS INC., 511 Benedict Avenue, Tarrytown, 10591, New York, SAD, izdao je Važno obaveštenje o medicinskom sredstvu

  • ADVIA Chemistry Liquid Specific Protein (LSP CAL) Calibrator – Imunohemija, specifični protein standardi i kalibratori

Siemens Healthcare Diagnostics sprovodi bezbednosno korektivnu meru na terenu na terenu za Siemens Liquid Specific Protein (LSP) Calibrator Lot # 244560 na ADVIA® 1200, 1650, 1800 i 2400 Chemistry sistemima. Sistem specifične vrednosti (SSVs) za test Reumatoidni faktor (RF) su izmenjene za ovaj lot. Siemens je utvrdio da SSVs vrednosti za Reumatoidni faktor, koje su trenutno dodeljene za ovaj lot, mogu dovesti do -15% odstupanja u rezultatima kontrole kvaliteta i uzoraka. Ova bezbedonosna mera na terenu sadrži Obaveštenje o izmenjenom Sistemu specifičnih vrednosti (SSVs) za RF test, za LSP Calibrator Lot # 244560.
Detaljnije o ovom obaveštenju

Pismo važnog obaveštenja proizvođača o medicinskom sredstvu ADVIA Chemistry Liquid Specific Protein (LSP CAL) Calibrator – Imunohemija, specifični protein standardi i kalibratori, možete pregledati OVDE.