Kalcitonin: povećan rizik od maligniteta pri dugotrajnoj primeni

    Povlačenje leka Miacalcic, sprej za nos, rastvor, 200 i.j./doza
    Restrikcije u upotrebi leka Miacalcic, rastvor za injekciju/infuziju, 100 i.j./ml

Nosilac dozvole za stavljanje u promet lekova Miacalcic (kalcitonin), sprej za nos, rastvor, 200 i.j./doza i Miacalcic (kalcitonin), rastvor za injekciju/infuziju, 100 i.j./ml, Novartis Pharma, Services Inc. Beograd, u saradnji sa Agencijom za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS), uputio je pismo zdravstvenim radnicima o novim bezbednosnim informacijama vezanim za primenu kalcitonina.

Zbog povećanog rizika od maligniteta pri dugotrajnoj primeni kalcitonina sprovode se sledeće mere:

    – iz upotrebe i sa tržišta se povlači lek Miacalcic, sprej za nos, rastvor, 200 i.j./doza
    – za lek Miacalcic, rastvor za injekciju/infuziju, 100 i.j./ml se uvode nova ograničenja u terapijskoj primeni

Pismo zdravstvenim radnicima možete pogledati OVDE .