Pismo zdravstvenim radnicima za lek Tyverb® (lapatinib)

Kompanija GlaxoSmithKline Export Ltd, nosilac dozvole za lek Tyverb® (lapatinib), film tablete, 250 mg u saradnji sa Agencijom za lekove i medicinska sredstva Srbije obaveštava zdravstvene radnike o neispravnoj informaciji o indikaciji leka Tyverb ® u Uputstvu za lek na engleskom jeziku koje se nalazi unutar pakovanja leka Tyverb®. Neispravno Uputstvo za lek na engleskom jeziku sadrži indikaciju za primenu leka lapatinib u kombinaciji sa paklitakselom koja nije odobrena u Republici Srbiji.

Tekst Pisma zdravstvenim radnicima možete pogledati OVDE