Pismo zdravstvenim radnicima za lek Tyverb® (lapatinib)

Kompanija GlaxoSmithKline Export Ltd, nosilac dozvole za lek Tyverb® (lapatinib), film tablete, 250 mg u saradnji sa Agencijom za lekove i medicinska sredstva Srbije obaveštava zdravstvene radnike o komparativnim podacima koji su pokazali da su kod određenih grupa pacijenata terapijski režimi koji sadrže lapatinib manje efikasni u odnosu na terapijske režime koji sadrže Herceptin® (trastuzumab).

Tekst Pisma zdravstvenim radnicima možete pogledati OVDE.