Međunarodna konfenercija „Prva QP konferencija: Kako odgovoriti QP izazovima u zemqama jugoistočne Evrope”, Srebrno jezero, 3. i 4. oktobar 2013.

Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu i Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije organizovaće 3. i 4. oktobra 2013. godine konferenciju sa međunarodnim učešćem pod nazivom „Prva QP konferencija: Kako odgovoriti QP izazovima u zemljama jugoistočne Evrope”, koja je namenjena odgovornim osobama za puštanje leka u promet u farmaceutskoj industriji. Mesto održavanja konferencije je Danubia Park Hotel, Srebrno jezero, Veliko Gradište.
Na prvoj QP konferenciji će vodeći domaći, evropski i međunarodni stručnjaci održati predavanja o pitanjima novih zahteva Dobre proizvođačke i Dobre distributivne prakse, zahteva regulatornih inspekcija Evropske unije, ali i o pitanjima nacionalne regulative Srbije u ovoj oblasti. Takođe, predviđene su i interaktivne radionice, kao i predstavljanje iskustava i zahteva regulatornih autoriteta zemalja u okruženju.

Ovde možete preuzeti Program konferencije – na srpskom jeziku / engleskom jeziku.

Detaljnije informacije možete dobiti na www.smart4.co.rs .

Objavljeno u kategoriji: Vesti