Pismo zdravstvenim radnicima u vezi primene leka Mimpara (sinakalcet)

Kompanija PharmaSwiss, nosilac dozvole za lek Mimpara (sinakalcet), film tablete, 30mg, 60mg, 90mg u saradnji sa Agencijom za lekove i medicinska sredstva Srbije obaveštava zdravstvene radnike o slučaju teške hipokalcemije sa fatalnim ishodom u pedijatrijskoj kliničkoj studiji kod pacijenta koji je primao sinakalcet.

Tekst Pisma zdravstvenim radnicima možete pogledati OVDE