U funkcionalnoj oblasti “O Agenciji” postavljena je Monografija Agencije za lekove i medecinska sredstva Srbije. Monografija sadrži kratak opis poslova iz delokruga rada i dostignuća koja je Agencija postigla u prethodnom periodu.

Objavljeno u kategoriji: Vesti