Važno obaveštenje

Storniraju se zbog administrativne greške u izdavanju, sertifikati analize za lekove Oramorph®, oralni rastvor, 20 x (30mg)/5ml i Oramorph®, oralni rastvor, 20 x (10mg)/5ml i to:
– Sertifikat broj 983/2013 od 14.02.2013
– Sertifikat broj 982/2013 od 14.02.2013
– Sertifikat broj 981/2013 od 14.02.2013
– Sertifikat broj 980/2013 od 14.02.2013
– Sertifikat broj 979/2013 od 14.02.2013
podnosioca zahteva za ispitivanje Inpharm Co d.o.o., Beograd, nosioca dozvole za lek Inpharm Co d.o.o., Beograd, numeracionih brojeva zaštićenog papira 277579, 277580, 277581, 277582 i 277583.
Agencija je izdala nove sertifikate analize za navedeni lek i to:
– Sertifikat broj 1933/2013 od 27.03.2013
– Sertifikat broj 1934/2013 od 27.03.2013
– Sertifikat broj 1935/2013 od 27.03.2013
– Sertifikat broj 1936/2013 od 27.03.2013
– Sertifikat broj 1937/2013 od 27.03.2013