Poseta sertifikovanih eksperata Svetske organizacije za zdravlje životinja (The World Organisation for Animal Health – OIE)

Dana 21. marta 2013. godine, ALIMS su posetili sertifikovani eksperti Svetske organizacije za zdravlje životinja (The World Organisation for Animal Health – OIE) u okviru misije koja ima za cilj evaluaciju veterinarske službe u Republici Srbiji. Ovom prilikom, predstavnici ALIMS su održali prezentacije na temu nadležnosti i uloge ALIMS, procedura, poslova i rezultata rada veterinarskog sektora, laboratorijske kontrole kvaliteta lekova i medicinskih sredstava i oglašavanja i prometa i potrošnje veterinarskih lekova i odgovarali na pitanja predstavnika OIE, a u nastavku je organizovana i poseta Nacionalnoj kontrolnoj laboratoriji ALIMS.

Objavljeno u kategoriji: Vesti