Obaveštenje o mogućem nalaženju falsifikovanog medicinskog sredstva na tržištu

Distributer Messer Tehnogas AD, Banjički put 62, Beograd je Ageniciji za lekove i medicinska sredstva Srbije uputio Pismo u kojem nas obaveštava o prodaji medicinskih sredstava putem oglasa, od strane neovlašćenog lica. Prema izjavi distributera, u pitanju je prodaja falsifikovanog medicinskog sredstva Cylinder Pressure Regulator FM41 Tip: F; L; S1; S2 – Regulator pritiska medicinskog gasa, na tržištu Republike Srbije.

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije je za proizvod Cylinder Pressure Regulator FM41 Tip: F; L; S1; S2, proizvođača Spectron Gas Control Systems GmbH, Fritz-Klatte-Strasse 8, 65933, Frankfurt, Nemačka, izdala Rešenje o upisu medicinskog sredstva u Registar medicinskih sredstava br. 515-02-1795-12-001 od 16.11.2012. godine, sa rokom važenja do 08.12.2015. godine. Nosilac dozvole za stavljanje u promet medicinkog sredstva je preduzeće Messer Tehnogas AD, Banjički put 62, Beograd.

Pismo obaveštenja distributera o postojanju falsifikovanog medicinskog sredstva Cylinder Pressure Regulator FM 41 Tip: F; L; S1; S2 – Regulator pritiska medicinskog gasa, možete pregledati na detaljnije.

DETALJNIJE