Simpozijum “Lekovi i medicinska sredstva u fokusu” – Drugo obaveštenje i finalni program

8. tradicionalni simpozijum Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS) i Grupacije domaćih proizvođača lekova “Lekovi i medicinska sredstva u fokusu” uz podršku Fonda proizvođača inovativnih lekova – Inovia
Vreme: 9-10. novembar 2012
Mesto: Vila Breg, Vršac

Drugo obaveštenje
Finalni program

Objavljeno u kategoriji: Vesti