OBAVEŠTENJE

TAZ Regionalna organizacija za edukaciju, naučna istraživanja i unapređenje rada pravosudnih, ekonomskih, finansijskih, prosvetnih i upravnih organa, organizuje jednodnevni specijalistički seminar- javne nabavke u oblasti medicine i farmacije, zakonska regulativa institucionalni okviri postupci procedure zaštita prava, primeri i konkretna rešenja problema iz prakse, i to dana 27. septembra 2012. u Beogradu.
U pozivu za navedeni seminar, kao predavač navedena je Marija Simić, stručni saradnik- koordinator za javne nabavke i registraciju proizvoda Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije, a koja nije zaposlena u Agenciji.
U vezi sa navedenim Agencija je obavestila TAZ i tražila ispravku za navedenog predavača, kako učesnici seminara ne bi bili u zabludi u odnosu na zaposlenost u Agenciji ovog predavača.