Ondansetron: Maksimalna pojedinačna dozvoljena doza za primenu intravenskim putem je ograničena na 16 mg, sa ciljem da se umanji rizik od produženja QT intervala i nastanka srčanih aritmija

Nosilac dozvole za lek Zofran (ondasetron), rastvor za injekciju, 4mg/2ml i 8mg/4ml, GlaxoSmithKline Export Ltd. i nosilac dozvole za lek Ondasan (ondasetron), rastvor za injekciju, 4mg/2ml, Slaviamed d.o.o, u saradnji sa Agencijom sa lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS) uputili su Pismo zdravstvenim radnicima o novim bezbednosnim informacijama od značaja za intravensku primenu ondasetrona:
Nova maksimalna pojedinačna doza za primenu ondansetrona intravenskim putem, kod lečenja mučnine i povraćanja izazvanih hemioterapijom kod odraslih, sada iznosi 16mg (primenjena tokom najmanje 15 minuta).
Preporuke za zdravstvene radnike:
• Pojedinačna doza intravenski primenjenog ondansetrona, kod lečenja mučnine i povraćanja izazvanih hemioterapijom kod odraslih, ne sme preći 16mg (primenjena tokom najmanje 15 minuta)
• Primenu ondansetrona treba izbeći kod pacijenata sa urođenim sindromom produženog QT intervala
• Potreban je oprez kada se ondansetron primenjuje kod bolesnika sa faktorima rizika za produženje QT intervala ili za pojavu srčanih aritmija. Faktori rizika uključuju: poremećaje elektrolita, kongestivne srčane mane, bradiaritmije, primena lekova koji mogu dovesti do produženja QT intervala (uključujući citostatike) ili lekova koji mogu dovesti do poremećaja elektrolita, primena lekova koji usporavaju srčani ritam
• Pre primene ondansetrona, neophodno je korigovati hipokalemiju i hipomagnezijemiju

Pisma zdravstvenim radnicima možete pogledati ovde ovde .

Podsećamo da zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na lek Nacionalnom centru za farmakovigilancu ALIMS-a, u skladu sa Zakonom o lekovima i medicinskim sredstvima i Pravilnikom o načinu prijavljivanja, prikupljanja i praćenja neželjenih reakcija na lekove. Obrazac i postupak prijavljivanja možete pronaći na osnovnoj strani sajta u rubrici ŽELIM DA …