Мeđunarodnа konferencijа „Bezbednost lekova – kako pratiti falsifikovane lekove i kako uspostaviti održiv sistem farmakovigilance”

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije organizuje međunarodnu konferenciju “Bezbednost lekova – kako pratiti falsifikovane lekove i kako uspostaviti održiv sistem farmakovigilance” (“Medicines safety – how to monitor counterfeit medicines and establish sustainable pharmacovigilance system”).

Vreme: 25. septembra 2012. godine, sa početkom u 9 časova
Mesto: VIG Plaza, Ulica Trešnjinog Cveta 1, Blok 11a, 11070 Novi Beograd.
Kotizacija: nema

Konferencija je prvenstveno namenjena proizvođačima i nosiocima dozvola za lekove, kao i predstavnicima regulatornih tela i univerziteta.
Način prijavljivanja: putem mejla, na adrese pavle.zelic@alims.gov.rs, i aleksandar.tucovic@alims.gov.rs . Sve dodatne informacije takođe možete dobiti preko ovih adresa. U telu poruke treba napisati ime i osnovne kontakt podatke, kao i kompaniju ili instituciju iz koje učesnik dolazi.
Broj mesta je ograničen.
Program konferencije možete preuzeti ovde

Objavljeno u kategoriji: Vesti