Informacija u vezi sa lekom Domperidon

Na osnovu epidemioloških podataka iz studije sprovedene u Holandiji (van Noord C, Dielman JP, van Herpen G, Verhamme K, Sturkenboom MC. Domperidone and Ventricular arrythmia or sudden cardiac death: a population based case-control study in the Netherlands. Drug Saf 2012; 33:1003-1014), utvrđeno je da domperidon može biti povezan sa povećanim rizikom za nastanak ventrikularnih aritmija i iznenadne srčane smrti, naročito kod pacijenata starijih od 60 godina, i kod pacijenata koji uzimaju doze više od 30 mg na dan.
Na osnovu navedenog utvrđene su određene preporuke za zdravstvene radnike, koje možete da pročitate u daljem tekstu.

  Informacija u vezi sa lekom Domperidon