Međunarodna konferencija “Bezbednost lekova – kako pratiti falsifikovane lekove i kako uspostaviti održiv sistem farmakovigilance”

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije organizuje međunarodnu konferenciju “Bezbednost lekova – kako pratiti falsifikovane lekove i kako uspostaviti održiv sistem farmakovigilance” (“Medicines safety – how to monitor counterfeit medicines and establish sustainable pharmacovigilance system”).

Konferencija će se održati 25. septembra 2012 , u VIG Plazi, Ulica Trešnjinog Cveta 1, Blok 11a, 11070 Novi Beograd. Detalji o programu i načinu prijavljivanja će blagovremeno biti postavljeni na internet stranici ALIMS-a.