Promena mobilnog operatera i prenos mobilnog telefonskog broja

Obaveštavaju se klijenti Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije da je Agencija izvršila promenu mobilnog operatera i prenos mobilnog telefonskog broja, uz zadržavanje starog broja telefona.
Usluga mobilne telefonije preneta je u Telenor mrežu i od 01.08.2012. godine biće u potpunosti u funkciji .
Neophodno je da prilikom pozivanja od 01.08.2012. umesto dosadašnjeg prefiksa 060 klijent poziva 069. Ostatak broja ostaje nepromenjen osim u nekoliko slučajeva o čemu se možete informisati na našem sajtu u funkcionalnoj oblasti Kontakti

Objavljeno u kategoriji: Vesti