Obaveštenje o mogućem nalaženju falsifikovanog medicinskog sredstva na tržištu

Proizvođač Ethicon Endo-Surgery, LLC, 475 Calle C, 00969 Guaynabo, Portoriko je izdao Obaveštenje o postojanju falsifikovanih medicinskih sredstava LIGACLIP Extra Ligating Clips Cartridge – Klipsevi, titanijumski, na tržištu SAD.

Proizvođač se odlučio da o pojavi falsifikovanog medicinskog sredstva obavesti distributere i korisnike, kao i potencijalne korisnike istog. Proizvođač ne može garantovati kvalitet, bezbednost i efikasnost falsifikovanog medicinskog sredstva. Medicinsko sredstvo neće biti povučeno sa tržišta u Republici Srbiji, niti bilo gde u svetu.

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije je za proizvod LIGACLIP Extra Ligating Clips Cartridge, proizvođača Ethicon Endo-Surgery, LLC, 475 Calle C, 00969 Guaynabo, Portoriko izdala Dozvolu za stavljanje u promet medicinskog sredstva br. 04-314/10 od 27.04.2010. godine, sa rokom važenja do 30.06.2014. godine. Nosilac dozvole za stavljanje u promet medicinkog sredstva je preduzeće Johnson & Johnson S.E. Inc. predstavništvo Beograd, Omladinskih brigada 88b, Beograd.

Pismo obaveštenja proizvođača o postojanju falsifikovanog medicinskog sredstva LIGACLIP Extra Ligating Clips Cartridge – Klipsevi, titanijumski, kao i uputstvo za uočavanje razlika sa originalnim medicinskim sredstvom, možete pregledati.

Pismo obaveštenja proizvođača o postojanju falsifikovanog medicinskog sredstva LIGACLIP Extra Ligating Clips Cartridge – Klipsevi