Povlačenje leka sa tržišta CONCOR film tablete, 30×10 mg, s.br. 141345

Lek CONCOR film tablete, 30×10 mg, seriski broj 141345, nosioca dozvole MERCK d.o.o. Beograd, odnosno proizvođača MERCK KGaA, Darmstadt, Nemačka je povučen sa tržišta Republike Srbije zbog odstupanja od standarda kvaliteta koji se odnosio na pogrešno obeležavanje unutrašnjeg pakovanja leka.

Naime, dva od tri blistera leka su bila označena sa CONCOR 5 mg na ljubičasto obojenoj foliji, umesto da budu označena sa CONCOR 10 mg na zeleno obojenoj foliji.