Informacija o vakcini protiv meningitisa

Povodom informacije vezane za vakcinu protiv meningitisa objavljene u sredstvima javnog informisanja ALIMS izdaje sledeće saopštenje:

Vakcina Meningococcal A+C, prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju, 1 x (50 mcg+50 mcg) i 1 x 0,5 rastvarača; proizvođača SANOFI PASTEUR (vakcina protiv meningitisa) dostavljena je Agenciji za lekove 29.02.2012. godine, a ispitivanja su završena i Sertifikat analize je formiran 05.04.2012. godine, odnosno, za 35 dana.
Zakonski rok za izdavanje sertifikata o kontroli kvaliteta vakcina je 60 dana od dana dostavljana uzoraka leka Agenciji što ukazuje da je Agencija na vreme završila sva ispitivanja.