Obaveštenje za predaju i preuzimanje zahteva iz oblasti medicinskih sredstava

Zakazivanje predaje dokumentacije za upis, obnovu, izmenu i dopunu upisa medicinskih sredstava u Registar medicinskih sredstava, obavlja se svakog radnog dana na telefon (+381 011) 3951-138 od 08h do 15h.

Predaja zahteva za stručna mišljenja iz oblasti medicinskih sredstava, obavlja se u pisarnici Agencije svakog radnog dana od 08h do 14h. Takođe, zahtevi za stručna mišljenja iz oblasti medicinskih sredstava mogu se slati i putem pošte ili putem i-mejla. Prilikom podnošenja zahteva za stručno mišljenje, obavezno je koristiti Obrazac zahteva za stručna mišljenja, koji se nalazi na sajtu Agencije (Medicinska sredstva-stručna mišljenja – obrazac – Zahtev za izdavanje stručnog mišljenja).

Prijava neželjene reakcije na medicinska sredstva (vigilansa medicinskih sredstava) obavlja se putem i-mejla, pošte ili predajom u pisarnici Agencije (od 08h do 14h), uz korišćenje obrazaca koji se nalaze na sajtu Agencije, u delu: Medicinska sredstva – obrasci – Prijava neželjene reakcije na medicinska sredstva.
Predaja dopune dokumentacije za zahteve u radu iz oblasti medicinskih sredstava, obavlja se u pisarnici Agencije svakog radnog dana od 08h do 12h, uz obavezno korišćenje Zahteva za dopunu dokumentacije, koji se nalazi na sajtu Agencije (Medicinska sredstva – obrasci – Zahtev za dopunu dokumentacije).

Predaja zahteva za obustavljanje postopka za zahteve u radu iz oblasti medicinskih sredstava, obavlja se u pisarnici Agencije svakog radnog dana od 08h do 14h, uz obavezno korišćenje Zahteva za obustavljanje postupka, koji se nalazi na sajtu Agencije (Medicinska sredstva – obrasci – Zahtev za obustavljanje postupka).

Predaja zahteva za reklamaciju rešenja i stručnih mišljenja iz oblasti medicinskih sredstava, obavlja se u pisarnici Agencije svakog radnog dana od 08h do 14h.

Preuzimanje rešenja za upis, obnovu, izmenu i dopunu upisa medicinskog sredstva u Registar medicinskih sredstava, obavlja se svakog radnog dana u Sektoru za medicinska sredstva u periodu od 09h do 15h.

Preuzimanje stručnih mišljenja obavlja se svakog radnog dana u Pisarnici Agencije u periodu od 08h do 15.30h.

Sva obaveštenja o statusu predatih zahteva za upis, obnovu, izmenu i dopunu upisa medicinskih sredstava u Registar medicinskih sredstava, kao i za stručna mišljenja mogu se dobiti putem i-mejla: status.zahteva@alims.gov.rs.

Telefonski razgovori sa stručnim licima iz Sektora za medicinska sredstva se mogu obavljati svakog radnog dana od 13h do 15h na telefon: (+381 11) 3951-158 i (+381 11) 3951-199.

Usmene konsultacije sa stručnim licima iz Sektora za medicinska sredstva će se obavljati isključivo uz obavezno prethodno zakazivanje istih, putem telefona (+381 11) 3951-158.

Za uvoz neregistrovanih medicinskih sredstava, informacije na telefon: (+381 11) 3951-166 i (+381 11) 3951-190.