Obaveštenje za obnovu upisa medicinskog sredstva u registar

Obaveštavamo sve podnosioce zahteva za obnovu upisa medicinskog sredstva u Registar medicinskih sredstava, da u slučaju objektivnog kašnjenja u podnošenju zahteva za obnovu upisa u propisanom roku iz člana 182. stav 1. Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima („Službeni glasnik RS“, br. 30/2010), o tome obaveste Agenciju, koja će razmotriti pitanje daljeg sprovođenja postupka obnove.