Aktuelne preporuke u vezi sa primenom propiltiouracila

U funkcionalnoj oblasti Farmakovigilanca nalazi se strana BEZBEDONOSNI ALERTI gde je su objavljeni bezbedonosni alerti evidentirani u bazi Nacionalnog centra za farmakovigilancu Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije. Poslednji objavljen bezbedonosni alert odnosi se na propiltiouracil i hepatotoksičnost (mart 2011.godine).

Objavljeno u kategoriji: Vesti