Obaveštenje za klijente vezano za podnošenje zahteva koji se odnose na stavljanje u promet veterinarskih lekova

U skladu sa uvođenjem koncepta elektronskog upravljanja regulatornom dokumentacijom, prilikom podnošenja zahteva koji se odnose na stavljanje u promet veterinarskih lekova (registracija, obnova, varijacije) Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije, od 17.01.2011. godine popunjeni obrazac zahteva potrebno je dostaviti, pored papirne, i u elektronskoj formi (CD, USB ili slično).
Obrasce zahteva u elektronskoj formi možete preuzeti u funkcionalnoj celini “Veterinarski lekovi”, u delu “Obrasci”.
Molimo vas da koristite poslednje verzije elektronskih zahteva, koje su dostupne na sajtu Agencije.
Za sva dodatna pitanja stojimo vam na raspolaganju.