Obaveštenje vezano za dostavljanje zahteva

Obaveštavamo Vas da će se od 17.01.2011. godine, zahtevi/obaveštenja na memorandumu predlagača (propratno pismo) podnositi Agenciji posebno za svaki farmaceutski oblik, jačinu i pakovanje leka u sledećim slučajevima:

  1. zahtev za prestanak važenja dozvole za lek;
  2. obaveštenje nosioca dozvole za lek da neće pokrenuti postupak za obnovu dozvole za lek i
  3. odustajanje od zahteva za izdavanje dozvole za lek, odnosno njenu obnovu.

Napominjemo da se odustajanje od ostalih zahteva može i dalje podnositi na jednom propratnom pismu.