Obaveštenje o podnošenju zahteva u elektronskoj formi za upis, izmenu, dopunu i obnovu upisa medicinskog sredstva u registar medicinskih sredstava

Uvođenjem novog informacionog sistema u Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije, obaveštavamo Vas da je, od 17. januara 2011.god., prilikom podnošenja zahteva za upis, izmenu, dopunu ili obnovu upisa medicinskog sredstva u Registar medicinskih sredstava, pored odštampane papirne forme zahteva i propratne dokumentacije, neophodno dostaviti i u elektronskoj formi (CD ili bilo koji drugi elektronski medijum (USB) i sl.), sledeću dokumentaciju:

1) ispunjeni deo obrasca koji se odnosi na upis medicinskog sredstva u Registar medicinskih sredstava za odgovarajuću kategoriju, odnosno klasu medicinskog sredstva (Obrazac 1 i Dodatak 1);

2) uputstvo za upotrebu na stranom jeziku za medicinska sredstva stranog porekla i predlog uputstva za upotrebu medicinskog sredstva stranog i domaćeg porekla na srpskom jeziku potpisanog od strane kliničkog lekara.