Obaveštenje u vezi dobijanja odobrenja za upotrebu promotivnog materijala

Usmene konsultacije u vezi dobijanja odobrenja za upotrebu promotivnog materijala za lek ili medicinsko sredstvo će se obavljati sredom u prostorijama predviđenim za sastanke sa unapred određenom temom i uz obavezno prethodno zakazivanje istih, putem telefona (+381 11) 3951-155.

Sva obaveštenja o statusu predatih zahteva, mogu se dobiti isključivo putem i-mejla: status.zahteva@alims.gov.rs

Preuzimanje rešenja obavljaće se svakog radnog dana u Nacionalnom centru za informacije o lekovima u periodu od 13h do 15h.