Obaveštenje klijentima o pravilnom načinu transporta bioloških proizvoda

Prilikom isporuke uzoraka bioloških proizvoda za humanu i veterinarsku upotrebu (vakcina, seruma, imunoglobulina, derivata ljudske krvi) Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije klijent je dužan da dostavi materijalni dokaz (temperaturni monitor) kojim se potvrđuje da je temperatura tokom čitavog procesa transporta bioloških proizvoda od proizvođača do Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije u okviru vrednosti deklarisanih od strane proizvođača.

Kontrola temperature transporta vakcina definisana je Guidelines on the international packaging and shipping of vaccines, WHO, Ženeva, 2005. Prema preporuci WHO svaki transportni kontejner treba da sadrži elektronski uređaj za monitoring temperature sa LCD ekranom koji obezbeđuje vizuelnu dostupnost informacija o kretanju temperature za sve vreme transporta.
Prilikom prijema uzoraka vakcina za kontrolu, u Agenciji će biti izvršen prenos podataka o zabeleženim temperaturama tokom transporta sa elektronskog uređaja u štampanu formu koja će činiti sastavni deo dokumentacije o prijemu.
Pored uzoraka bioloških proizvoda za kontrolu, Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije, klijent je dužan da dostavi Sumarni protokol proizvođača o procesu proizvodnje i kontrole kvaliteta leka (Summary Protocol) kao i sertifikat o kontroli kvaliteta Nacionalne Kontrole (Batch Release Certificate).
Za sve ostale lekove za koje je propisana temperatura čuvanja 2-8 C potrebno je postaviti temperaturni monitoring o propisnom transportu od proizvođača do Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije.